ACTE DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE CASTELL DE LA CARDOSA 17 SETEMBRE 2005